Kiracı hakları hakkında kiracıların bilmediği pek çok konu var. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında, gayrimenkul kiralama işlemlerinde, kira kontratına imza atan kiracının yasal hakları düzenlenir. 2018 yılında kiracı haklarında bir yenilik yok. Peki, hangi haklara sahip olduğunuzu biliyor musunuz?

KİRA KONTRATI

Mülk sahibinin, söz konusu mülkün kullanım ve mülkten faydalanılması haklarını kiracıya devrettiği; kiracının da bu durumla birlikte önceden belirlenen kira bedelini eksiksiz ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir. Kontratı imzalandığı takdir hem mülk sahibi hem kiracı, kira kontratında bulunan tüm maddeleri eksiksiz ve koşulsuz yerine getireceğini taahhüt etmiş olur. Kira kontratı, süreli ve süresiz dönemleri kapsamak üzere yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona eren kontrat süreli dönemi ifade eder. Dönem belirtilmemiş kontratlar ise süresiz kontratlardır ve taraflardan herhangi biri vazgeçtiği anda sonlanır. Kontratın devam ettiği dönem boyunca, kiracıların haklarına birlikte göz atalım.

KİRACI HAKLARI

 • Kiracı, evi kiraladığı gibi bırakmakla yükümlü olsa da evin kullanıma bağlı olarak oluşan eskime ve yıpranmalardan sorumlu tutulamaz.
 • Kira kontratının süresi dolmadan, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması mümkün değildir. Kontrat süresi bitimine bir ay kala, ev sahibinden evin boşaltılmasına dair bir ihtarname gelmediği sürece, kontrat kendiliğinden yenilenir, yeni dönem zammıyla birlikte, süresiz kontrat niteliğine sahip olur.
 • Kiracı, ev sahibinin gayrimenkuldeki herhangi bir ayıp için uygun bir sürede bakım ve telafi bekleyebilir. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, sorunu kendisi çözüp bunu kiradan aylık taksitler halinde kesebilir.
 • Kiracı, mülk sahibinden ayıpların giderilmesi, ayıpla orantılı bir kira indirimini ya da zararın giderilmesini talep edebilir.
 • Apartman yönetiminde kiracının sorumluluğu bulunmamaktadır ancak ev sahibi bu konuda, kiracısına vekaletname verirse apartman yöneticiliği yapabilir.
 • Kiracı, mülk sahibini zarar edeceği bir değişikliğe uğratmadığı sürece, kiralananı tamamen veya kısmen bir başkasına devredebileceği ya da kullanım hakkını başkasına devredebilir.
 • Kiracı, haklı gerekçesi varsa yani evden yeteri kadar yararlanamıyorsa, evin sorunlarını kanıt göstererek kontrat süresinin dolmasını beklemeksizin evden ayrılabilir.
 • Evin demirbaş niteliğinde olmayan ancak kiracının memnun olmadığı ve iyileştirmek istediği her değişiklik, ev sahibinin de onayıyla kiracı tarafından karşılanmak koşuluyla, gerçekleştirilebilir.
 • Kiralanan mülkte, kiracının apartman geneli ve komşuları ile sürdürdüğü ilişkideki sorunlar sözleşmenin feshedilmesine gerek duyulmaksızın kiracının evden çıkarılmasıyla sonuçlanabilir.
 • Kiracı, eve girerken ödediği depozitoyu, eve zarar vermediği takdirde; kontrat bitiminde evden ayrılırken eksiksiz olarak geri alabilir. Depozito bedeli evin kira bedelinin 3 katından yüksek olmamalıdır.
 • Kanuni olarak, depozito ev sahibine direkt ödenmeksizin, banka aracılığıyla tahsil edilir. Kontrata da depozito bedeli ile tahsilat bilgileri işlenir. Evin zararsız bir biçimde geri teslim edileceğine dair güvence olarak alınan depozito bedeli, kiracı ve mülk sahibinin onayı olmadan çekilmemek üzere, vadeli bir tasarruf hesabına yatırılır. Bu vadeli hesap ancak, iki tarafın da onayıyla, taraflardan birine verilir. Kontratın son ermesini takip eden 3 ay içinde kiraya veren pozisyonundaki mülk sahibi, kiracıya karşı bir dava açtığını, icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirerek tedbir koydurmazsa, banka, kiracının isteği üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür. Aksi durumda kiraya verenin zararı, depozitodan düşer.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir